Avgiftsplikt för t ex datorer och surfplattor

Utrustning som t ex en dator eller surfplatta med internetuppkoppling är nu en tv-mottagare i juridisk mening och därmed avgiftspliktig. Sådan utrustning blev avgiftspliktig i och med att tv-sändningar blev tillgängliga på webben.

Som tv-mottagare räknas all utrustning som är avsedd för att ta emot tv-sändningar, oavsett mottagningssätt och även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Lagen är teknikneutral i det avseendet.

Förvaltningsrätten i Luleå har under 2013 i ett antal mål avgjort att en dator med internetuppkoppling är en tv-mottagare. Kammarrätten i Sundsvall har 2013-10-29 också bekräftat att detta är en korrekt tillämpning av lagen. Av domarna framgår bland annat

  • Att det är innehavet av en TV-mottagare som är grund för avgiftsskyldighet
  • Att definitionen av en TV-mottagare är avsedd att vara teknikneutral
  • Att även om en dator främst används till andra ändamål så är ett av dess användningsområden att ta emot TV-program
  • Att hur man använder sin dator inte har betydelse för avgiftsskyldigheten.
  • Att avsaknaden av viss programvara/mjukvara inte har betydelse för avgiftsskyldigheten

I juridisk mening är även s.k. smarta mobiltelefoner, som har möjlighet att ta emot tv-utsändningar via internet avgiftspliktiga. Det innebär att om du inte har någon annan tv-mottagare än en smart mobiltelefon i hushållet är du skyldig att anmäla innehav till Radiotjänst. Vi bedömer dock att det berör ytterst få hushåll och därför avstår vi att explicit efterfråga smarta mobiltelefoner i samtal med presumtiva kunder. Man får ha hur många tv-apparater, datorer, surfplattor etc som helst i hushållet under samma radio- och tv-avgift. Radiotjänst informerar i dialog med kunden om vilken utrustning som är avgiftspliktig. Därefter kommer vi sammantaget göra en bedömning av om det är grund för påförande av avgift. 

Läs mer om lagen här

Programutbud

Massa bra tv utan avbrott

En ny och enkel webbtv-tjänst för alla som älskar tv.

Tre talare om makt

Qaisar Mahmood, Katarina Barrling, Ola Sigurdson inför publik.

Tv som förändrar

Se serien som kastar sig tillbaka i nutidshistorien i jakt på tv:s mest banbrytande program.

Jobba hos oss

Lediga jobb på Radiotjänst. Finns något som passar dig?

Nyhetsbrev

Vill du ha fler tips om kommande programnyheter i SVT, UR och Sveriges Radio? Klicka på rubriken nyhetsbrev och anmäl dig till vårt nyhetsbrev som skickas ut via e-post fyra gånger per år.