On radiotjanst.se we use cookies for the site to work in a good way. By surfing further, you agree to our use of cookies. Read more here. OK

Owner and board

The shares of Radiotjänst are owned by SVT (61 percent), Sveriges Radio (34 percent) and UR (5 percent). An independant public foundation, Förvaltningsstifelsen, owns SVT, Sveriges Radio and UR. The main task for Förvaltningsstiftelsen is to ensure the integrity and independence of the three companies.

The board of Radiotjänst

Radiotjänst has a board consisting of members appointed by SVT, Sveriges Radio, UR and Radiotjänst.

 • Hanna Stjärne, Sveriges Television AB
 • Cilla Benkö, Sveriges Radio AB
 • Per Bergkrantz, Sveriges Utbildningsradio AB
 • Mats Wikström, Ekonomistyrningsverket
 • Anna Strömblad, Landstinget i Kalmar
 • Carl-Gustav Johansson, Radiotjänst i Kiruna AB
 • Carina D Männikkö, Radiotjänst i Kiruna AB
 • Jimmy Ahlstrand, Sveriges Television AB
 • Anders Lundbeck, Sveriges Radio AB
 • Cecilia Roos, Sveriges Utbildningsradio AB
 • Eva Sundberg, Radiotjänst i Kiruna AB
 • Madeleine Sidmalm, Radiotjänst i Kiruna AB

 • Anita Svensson, Radiotjänst i Kiruna AB

Programs

Frossa i nostalgi

Se Madicken, Skärgårdsdoktorn, Macken med flera.

Nazistattacken i Kärrtorp

Plötsligt hörs ett flyglarm. Svartklädda, maskerade män närmar sig. De kastar glasflaskor in mot torget. Snart pratar hela Sverige om nazistattacken i Kärrtorp. 

Retorikmatchen – programmet där tala är guld

Vilken klass är bäst på retorik? Följ lagens väg till final!

More from us

Work at Radiotjänst

Job openings at Radiotjänst. Is there something that suits you?

Public service leaflet

Public service leaflet with information from Radiotjänst, SVT, SR and UR. (pdf)