My partner pays, can I register under the partner's customer number?

Since the radio and television fee is paid per household, you can register so that you are covered by your partner's fee.

In the cases of cohabitation households (partnerships without marriage or registration, sambo in Swedish), households that are already customers might be contacted by our inspectors, or receive a written letter or phone calls due to that Radiotjänst´s register of customers only has one of the partners’ name and personal data for the registered address.

The same applies if there are dependent children aged 18 and over in your household. Login to My Pages and select Register family member. That way you can avoid unnecessary inspections.

Programs

Historieätarna är tillbaka

Erik Haag och Lotta Lundgren wallraffar sig igenom nya tidsepoker med hjälp av maten.

Lex Bobby - Det skulle inte få hända igen

Det var för att skydda de mest utsatta barnen som Lex Bobby kom till 2008. Men har lagen minskat risken för att barn ska fara illa?

Melanin – att vara ung afrosvensk idag

Unga afrosvenskar delar med sig av sin verklighet. 

More from us

Work at Radiotjänst

Job openings at Radiotjänst. Is there something that suits you?

Public service leaflet

Public service leaflet with information from Radiotjänst, SVT, SR and UR. (pdf)