Information for students

Since the radio and TV fee is established by law and the same for everyone, we do not have the possibility of offering any rebates. So there are no student discount.

You are usually required to be nationally registered where you are studying

If you move to study at a university or college, you are usually required to be nationally registered in the municipality where you are studying. Where one is required to be nationally registered is governed by Folkbokföringslagen (the Swedish Population Registration Act, SFS1991:481).

Students who have a TV receiver and are registered in the municipality where they are studying are required to pay their own radio and TV fee (even if you are subletting a flat). Students under 18 and are attending upper secondary school (gymnasiet), are considered as living at home as a part of their parents’/legal guardians’ household, even if they are studying elsewhere.

Boarding houses and students´ hostels

If a company has a boarding house/students’ hostel, such as a student corridor, and the company has provided a TV receiver in a common assembly room, it is the company who is required to pay the radio and TV fee for this TV receiver.

Programs

Historieätarna är tillbaka

Erik Haag och Lotta Lundgren wallraffar sig igenom nya tidsepoker med hjälp av maten.

Lex Bobby - Det skulle inte få hända igen

Det var för att skydda de mest utsatta barnen som Lex Bobby kom till 2008. Men har lagen minskat risken för att barn ska fara illa?

Melanin – att vara ung afrosvensk idag

Unga afrosvenskar delar med sig av sin verklighet. 

More from us

Work at Radiotjänst

Job openings at Radiotjänst. Is there something that suits you?

Public service leaflet

Public service leaflet with information from Radiotjänst, SVT, SR and UR. (pdf)