Request for reassessment

If you feel that you or your company does not have to pay the radio and TV fee, you can request a reassessment.

You may request a reassessment at My pages. You can also telephone our Customer Service, daytime, at 0771-91 00 04.

Radiotjänst will investigate the case and when the investigation is done, we will send you a written decision. Invoices must be paid during the time you are waiting for the decision (15 § The Act on Financing of Radio and Television in the service of the public). The reassessment decision can be appealed in written form via Radiotjänst to the County Administrative Court of Norrbotten.

Radiotjänst must receive your request for reassessment within four (4) weeks after which the radio and TV fee was to have been paid. If the request for reassessment comes too late, we will only change the decision if it is obviously incorrect.

Programs

Historieätarna är tillbaka

Erik Haag och Lotta Lundgren wallraffar sig igenom nya tidsepoker med hjälp av maten.

Lex Bobby - Det skulle inte få hända igen

Det var för att skydda de mest utsatta barnen som Lex Bobby kom till 2008. Men har lagen minskat risken för att barn ska fara illa?

Melanin – att vara ung afrosvensk idag

Unga afrosvenskar delar med sig av sin verklighet. 

More from us

Work at Radiotjänst

Job openings at Radiotjänst. Is there something that suits you?

Public service leaflet

Public service leaflet with information from Radiotjänst, SVT, SR and UR. (pdf)