Radio and TV fee

The radio and TV fee finances the public service TV and radio channels of Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio and Sveriges Utbildningsradio (Swedish Educational Broadcasting Company, UR).

Thanks to the radio and TV fee, the public service companies are able to broadcast interesting, good, fun, serious, long, short, exciting or important programmes, free of political and commercial influences.

The radio and TV fee is 2 340 SEK per year, or 195 SEK per month (from the 1st of January 2017). 

Who has to pay the radio and TV fee?

Every household and company that owns, rents or borrows a TV receiver has to pay a radio and TV fee. It doesn't matter which channels you watch, the mere fact that you have a TV receiver makes you liable to pay for a radio and TV fee. A single radio and TV fee is payable for all receivers in one and the same household. The definition of a household includes a second home (holiday/weekend cottage), caravan or temporary accommodation elsewhere.

What is a television receiver?

The term "television receiver" includes:

  • TV sets
  • Digital TV-selector
  • Video cameras with channel selector
  • DVD player with channel selector
  • Computers with a TV-card

The radio and TV fee is not included in the fee charged for cable or satellite TV.

Programs

Historieätarna är tillbaka

Erik Haag och Lotta Lundgren wallraffar sig igenom nya tidsepoker med hjälp av maten.

Lex Bobby - Det skulle inte få hända igen

Det var för att skydda de mest utsatta barnen som Lex Bobby kom till 2008. Men har lagen minskat risken för att barn ska fara illa?

Melanin – att vara ung afrosvensk idag

Unga afrosvenskar delar med sig av sin verklighet. 

More from us

Work at Radiotjänst

Job openings at Radiotjänst. Is there something that suits you?

Public service leaflet

Public service leaflet with information from Radiotjänst, SVT, SR and UR. (pdf)