Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Läs mer om hur vi använder cookies.

Finansiering

Radio- och tv-avgiften sätts in på Rundradiokontot hos Riksgälden. Därifrån fördelas sedan pengarna till SVT, Sveriges Radio och UR. Det är riksdagen som beslutar om fördelningen till de olika programföretagen.

Så fördelas radio- och tv-avgiften

År 2017 delade SVT, Sveriges Radio och UR på 8,1 miljarder kronor (8 184 400 tkr) enligt beslut från riksdagen.

  • SVT, ca 59 procent, 4 865 400 tkr
  • Sveriges Radio, ca 36 procent, 2 899 600 tkr
  • UR, ca 5 procent, 419 400 tkr

Hur bestäms radio- och tv-avgiftens storlek?

Det är riksdagen som beslutar hur stor radio- och tv-avgiften ska vara. Inför besluten skickar SVT, Sveriges Radio och UR i samråd med Radiotjänst ett förslag på radio- och tv-avgiftens storlek till Kulturdepartementet. Förslaget baseras bland annat på hur ekonomin är och har varit, rundradiokontots ekonomi just nu och förväntad utveckling under kommande år. Kulturdepartementet bearbetar förslaget och gör egna bedömningar och värderingar. Så småningom landar arbetet i en proposition till riksdagen, som till slut beslutar om avgiftens storlek.