Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Läs mer om hur vi använder cookies.

Historik om avgiften

En slags avgift för bruk av radioanläggning infördes redan 1907. Då var det Kungliga Majestätet som skrev ut licenser för radiolyssnare. År 1924 övertog Kungliga Telegrafstyrelsen denna uppgift. Årskostnaden för en licens var då 3:50 kr, men den höjdes året därefter till 12 kr, för att nästa år sänkas med två kronor. Licensavgift på 10 kronor gällde ända fram till 1951. Licensavgiften gick dels till att bygga ut sändarnätet, dels för programproduktion.

1923 beslutade riksdagen att sändarnätet skulle byggas upp och drivas i statens regi medan programproduktion skulle produceras av ett särskilt bolag. Pressen, radioindustrin och Tidningarnas Telegrambyrå bildade då AB Radiotjänst som fick sändningstillståndet. AB Radiotjänst startar sina sändningar den 1 januari 1925 och sänder i en kanal, några timmar varje kväll. 1957 bildas Sveriges Radiokoncernen där Sveriges Television ingår. Dessa tar över sändningstillstånd för tv och radio och AB Radiotjänst "går i graven".

Radio

Redan under 1910- och 1920-talet kunde man i Sverige lyssna på svensk och utländsk radio. Privata klubbar som experimenterade med sändning av radio fick också ersättning av licensmedlen. 1943 infördes en extra licens för radio som monterats i fordon som bil, båt eller flygplan – kontroll av licens gjordes av polis i samband med trafikkontroller.

Tv

I mitten av 50-talet gjorde teven sitt intåg i de svenska hemmen, särskilt i samband med fotbolls-VM i Stockholm 1958. Tv-licens infördes 1956 och kostade då 25 kronor. I början av 70-talet infördes färgtillägg för de som hade en färg-tv-apparat. Ända fram till slutet av 70-talet fanns både tv- och radiolicens. De som bara hade radio betalade endast en radiolicens. De som hade både tv och radio behövde bara betala tv-licens. År 1978 slopades den särskilda ljudradioavgiften och 1990 togs färgtillägget bort. Sedan dess har det bara funnits en slags tv-avgift, för innehav av tv-mottagare.

I slutet av 80-talet tog Radiotjänst i Kiruna AB över administrationen och faktureringen av tv-avgiften från dåvarande Televerket. Den 1 januari 2010 bytte avgiften namn till radio- och tv-avgift för att tydliggöra att pengarna går både till Sveriges Radio, SVT och UR.

I november 2018 tog riksdagen ett beslut om att nuvarande radio- och tv-avgift ska ersättas av en särskild public service-avgift som ska administreras av Skatteverket. Det innebär att Radiotjänst i Kiruna AB avvecklas under 2019. 

Ungdomar ser på tv år 1965.

Ungdomar ser på tv, år 1965. Foto: Bertil S-son Åberg/SVT Bild