Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Läs mer om hur vi använder cookies.

Public service

Vi tänker kanske inte så ofta på hur viktigt det är att vi har radio och tv som inte påverkas av vare sig kommersiella eller politiska intressen men på många håll i världen är detta långt ifrån självklart. Fler och fler kanaler, tidningar och sajter dyker upp varje dag och många olika intressen vill påverka vad som skrivs eller sänds. Därför behövs en fast punkt som är oberoende.

Radio- och tv-avgiften gör det möjligt att skapa såväl breda program som Morgonpasset och Melodifestivalen liksom smalare program som Babel, nyheter på 16 språk och program för hörselskadade barn. I grunden handlar det om att alla ska ha möjlighet att ta del av radio och tv som intresserar och berikar, oavsett ålder, utbildning eller var man bor. Därför är din insats så viktig.

9 av 10 hushåll som har en tv-mottagare betalar radio- och tv-avgiften. Det är kanske inte så märkvärdigt att man följer lagen och egentligen är det bara en vanlig hushållsräkning det handlar om. Men framförallt ser de till att Sveriges Radio, SVT och UR kan ge oss radio och tv som inte behöver ta hänsyn till någon annan än de som lyssnar och tittar.

Vad är public service?

Det som Sveriges Radio, SVT och UR gör kallas public service - radio och tv i allmänhetens tjänst. Det är riksdagen som beslutar om uppdraget och regeringen som sätter ramarna. I inledningen till det nuvarande sändningstillståndet kan man läsa: "Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället."

Utbudet och distributionen ska vara av hög kvalitet. Men public service är i sig inte enbart ett kvalitetsbegrepp utan består också av ett antal andra lika viktiga komponenter:

  • Ägandeformen – de tre bolagen ägs av en stiftelse. Styrelserna för public-servicebolagen har inte några ledamöter med politisk koppling.
  • Finansieringsformen med en radio- och tv-avgift som innebär att bolagen har en direktkoppling till allmänheten och därmed till publiken.
  • Ett sändningstillstånd som reglerar bolagens uppdrag.
  • Principerna i form av opartiskhet och saklighet.