Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Läs mer om hur vi använder cookies.

Förslag om att ersätta radio- och tv-avgiften med en skatt

En kommitté har på regeringens uppdrag utrett alternativa finansieringsformer för public service i framtiden. Huvudförslaget innebär en omläggning från dagens hushållsbaserade radio- och tv-avgift till en öronmärkt individuell skatt kallad public service avgiften.

Efter att förslaget behandlats i lagrådet har regeringen inlämnat en proposition till riksdagen och ett eventuellt riksdagsbeslut kan komma under november 2018. Tidpunkten för en omläggning föreslås bli den 1 januari 2019 men detta kan ändras.

Nuvarande regler och lagstiftning gäller precis som vanligt. Alla hushåll och företag som har en tv-mottagare är enligt lag skyldiga att betala radio- och tv-avgift. Om riksdagen beslutar om ny lagstiftning kommer din avgift att avslutas automatiskt till den 31/12-2018. Har du redan hunnit betala för en period efter 31/12 2018 kommer du att få tillbaka den avgift som du betalt för 2019. Detta kommer att ske med automatik varför du inte behöver kontakta Radiotjänst.

I samband med ett eventuellt riksdagsbeslut kommer alla som berörs att ges detaljerad information om hur det hela går till. Håll utkik här på radiotjanst.se då och då om du vill hålla dig uppdaterad om vad som händer i processen framåt.