Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Läs mer om hur vi använder cookies.

Omprövning och överklagande

Riksdagen har beslutat att ersätta den nuvarande radio- och tv-avgiften med en allmän public service-avgift från och med den 1 januari 2019. Radio- och tv-avgiften avslutas därför automatiskt den 31 december 2018. Om en period efter den 31 december 2018 redan har betalats kommer Radiotjänst att återbetala överskjutande belopp.

Omprövning

Om du har påförts/betalat en radio- och tv-avgift före 31 december 2018 har du fortfarande möjlighet att begära omprövning avseende avgiftsskyldigheten hos Radiotjänst under hela år 2018 och år 2019. Omprövning kan du begära om du av någon anledning anser att avgiften är felaktig. Det är viktigt att du betalar radio- och tv-avgiften i väntan på omprövningsbeslutet, en obetald och förfallen faktura kan gå till kronofogden.

Skriv till oss och berätta varför du anser att din radio- och tv-avgift är felaktig. Vi kommer då att ompröva din tidigare avgiftsskyldighet. En omprövning kan innebära att du får ett beslut att du, trots din invändning, ändå är avgiftsskyldig. Om du får ett sådant beslut har du en möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Luleå. Det blir då Förvaltningsrätten som avgör din avgiftsskyldighet.

Det är viktigt att du betalar radio- och tv-avgiften i väntan på beslutet (15 §, lag om [1989:41] finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst).

Skicka in din begäran om omprövning till Radiotjänst. Det kan du göra genom att skicka ett meddelande till kundservice eller skriva ett brev till Radiotjänst i Kiruna AB, 981 80 KIRUNA.  Observera att om ditt ärende gäller en annan person måste du bifoga en skriftlig fullmakt

Om din begäran om omprövning inkommer senare än fyra veckor efter det att avgiften skulle ha varit betald, ändrar vi beslutet bara om det är uppenbart fel.

Om något är oklart i din begäran om omprövning och om vi behöver få fler uppgifter från dig kan det bli så att vi kontaktar dig.

Överklagande

Du kan överklaga ett omprövningsbeslut. Skriv då ett brev till Radiotjänst. Brevet ska innehålla:

  • Registreringsnummer på det beslut du vill överklaga.
  • Hur du vill att beslutet ska ändras och varför.
  • Om du anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Överklagandet ska ha kommit in till Radiotjänst inom tre veckor från den dag du har tagit del av beslutet. Om Radiotjänst inte ändrar beslutet på det sätt du önskar, skickar vi överklagandet till förvaltningsrätten i Luleå.