Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Läs mer om hur vi använder cookies.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Hitta svar på din fråga genom att välja bland kategorierna nedan eller sök efter din fråga i sökfältet.

Hur mycket kostar radio- och tv-avgiften?

SVAR: Fram till och med den 31 december 2018 var radio- och tv-avgiften 2 400 kronor per år och hushåll. Från och med 1 januari 2019 betalar man en allmän avgift via skattsedeln. Den nya avgiften hanteras av Skatteverket.

Läs mer om den nya public service-avgiften på Skatteverkets hemsida.

Jag tycker inte att jag ska betala radio- och tv-avgift, vad gör jag?

SVAR: Lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst ersattes den 1 januari 2019 vilket innebär att en allmän avgift i stället kommer att dras via skattsedeln. Den tidigare radio- och tv-avgiften avslutades därför automatiskt den 31 december 2018.

Om du trots detta vill begära omprövning av din tidgare radio- och tv-avgift, kan du ringa eller skriva till oss och berätta det. Radiotjänst utreder då ärendet och fattar ett beslut

Du måste betala radio- och tv-avgiften medan du väntar på beslutet (enligt 15 § Lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst). Om du inte betalar skickas skulden till Kronofogden.

Din begäran om omprövning ska ha kommit in till Radiotjänst inom fyra veckor efter det att radio- och tv-avgiften skulle ha betalts. Kommer din begäran för sent, ändrar vi bara beslutet om det är uppenbart fel. 

Riksdagen har beslutat att ersätta radio- och tv-avgiften med en allmän public service-avgift från och med den 1 januari 2019.

Vad händer om jag inte betalar fakturan i tid?

SVAR: Om du inte betalar fakturan i tid skickar vi en påminnelsefaktura till dig och tar ut en påminnelseavgift på 75 kronor.

Om vi fortfarande inte fått några pengar av dig efter första påminnelsen skickar vi en andra påminnelsefaktura där du måste betala en tilläggsavgift på 40% av avgiften för perioden. Betalar du inte trots dessa två påminnelser skickas ärendet till Kronofogden. Kronofogden tar ut en grundavgift på 600 kronor per ärende. 

Har du betalningsplan? Om du inte betalar enligt betalningsplanen, avbryter Radiotjänst den och återgår till ursprunglig fakturering. Vi skickar inga påminnelser om du har en betalningsplan. Observera att din betalningsplan kan ha blivit hävd eftersom radio- och tv-avgiften ersatts av en allmän avgift via skattsedeln den 1 januari 2019. 

Läs mer om den nya avgiften på Skatteverkets hemsida. 

Jag har dålig mottagning, vem ska jag kontakta?

SVAR: Gäller det störningar av markbundna tv-sändningar eller din radio kontakta Teracom AB.

Telefon: 0771-91 00 85                         
Adress: Teracom AB, Kundtjänst, Box 27152, 102 52 Stockholm
www.teracom.se

För övriga mottagningssätt kontakta din operatör.

Riksdagen har beslutat att ersätta radio- och tv-avgiften med en allmän public service-avgift från och med den 1 januari 2019. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Vad är en betalningsanmärkning?

SVAR: En betalningsanmärkning är en anteckning hos ett kreditupplysningsföretag om att någon inte har skött sina betalningar. Det är alltså inte Radiotjänst eller Kronofogden som ger en betalningsanmärkning. Kreditupplysningsföretagen hämtar viss information från Kronofogdens register.

Om du har en obetald faktura från oss som gått vidare till Kronofogden kan denna information således hamna i kreditupplysningsföretagens register och då blir det en betalningsanmärkning.

Läs mer om betalningsanmärkningar på Datainspektionens webbplats här. 

Observera att riksdagen har beslutat att ersätta radio- och tv-avgiften med en allmän public service-avgift från och med den 1 januari 2019. Läs mer på Skatteverkets hemsida.