Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Läs mer om hur vi använder cookies.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Hitta svar på din fråga genom att välja sortera bland kategorierna nedan eller sök efter din fråga i sökfältet.

Hur mycket kostar radio- och tv-avgiften?

SVAR: Fram till och med den 31 december 2018 var radio- och tv-avgiften 2 400 kronor per år och hushåll. Från och med 1 januari 2019 betalar man en allmän avgift via skattsedeln. Den nya avgiften hanteras av Skatteverket.

Läs mer om den nya public service-avgiften på Skatteverkets hemsida.

Spelar Radiotjänst in samtalen?

SVAR: Ja, Radiotjänst spelar in de telefonsamtal vi har i samband med handläggning av radio- och tv-avgiften.

Syftet med inspelningarna är att säkerställa kvaliteten på samtalen samt för att den enskilde skall känna sig trygg i sin kontakt med oss.

Observera att riksdagen har beslutat att ersätta radio- och tv-avgiften med en allmän public service-avgift från och med den 1 januari 2019. Läs mer om den nya avgiften på Skatteverkets hemsida.

Hur fungerar den nya public service-avgiften/skatten?

SVAR: Den nya public service-avgiften dras tillsammans med övrig skatt från och med 2019 och administreras av Skatteverket.

Den ska betalas av alla som fyllt 18 år vid årets ingång samt har en beskattningsbar inkomst. Mer information om den nya avgiften hittar du på Skatteverket.

Läs mer om bakgrunden till beslutet om att ersätta avgiften på regeringens hemsida.

Varför har jag inte fått information om den nya skatten?

SVAR: Riksdagsbeslutet fattades så sent som den 14 november 2018. Alla hushåll i Sverige har fått ett informationsblad från Radiotjänst, som beskriver vad som sker.

Regering och riksdag har informerat löpande under processens gång. Radiotjänst har kontinuerligt uppdaterat information om den pågående processen på sin webbplats sedan utredningsförslaget lades fram hösten 2017. Även media har lyft detta.

Läs mer om bakgrunden till beslutet på regeringens hemsida.

Läs mer om den nya avgiften på Skatteverkets hemsida.

Varför ska det läggas på skatten?

SVAR: Regeringens och riksdagens avsikt med det nya systemet är att det ska vara rättvist, kostnadseffektivt och anpassat till nuvarande och framtida medielandskap. Den tidigare radio- och tv-avgiften var kopplad till innehav av en traditionell tv-apparat.