Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Läs mer om hur vi använder cookies.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Hitta svar på din fråga genom att välja bland kategorierna nedan eller sök efter din fråga i sökfältet.

Vad händer om jag inte betalar fakturan i tid?

SVAR: Om du inte betalar fakturan i tid skickar vi en påminnelsefaktura till dig och tar ut en påminnelseavgift på 75 kronor.

Om vi fortfarande inte fått några pengar av dig efter första påminnelsen skickar vi en andra påminnelsefaktura där du måste betala en tilläggsavgift på 40% av avgiften för perioden. Betalar du inte trots dessa två påminnelser skickas ärendet till Kronofogden. Kronofogden tar ut en grundavgift på 600 kronor per ärende. 

Har du betalningsplan? Om du inte betalar enligt betalningsplanen, avbryter Radiotjänst den och återgår till ursprunglig fakturering. Vi skickar inga påminnelser om du har en betalningsplan. Observera att din betalningsplan kan ha blivit hävd eftersom radio- och tv-avgiften ersatts av en allmän avgift via skattsedeln den 1 januari 2019. 

Läs mer om den nya avgiften på Skatteverkets hemsida. 

Vad är en betalningsanmärkning?

SVAR: En betalningsanmärkning är en anteckning hos ett kreditupplysningsföretag om att någon inte har skött sina betalningar. Det är alltså inte Radiotjänst eller Kronofogden som ger en betalningsanmärkning. Kreditupplysningsföretagen hämtar viss information från Kronofogdens register.

Om du har en obetald faktura från oss som gått vidare till Kronofogden kan denna information således hamna i kreditupplysningsföretagens register och då blir det en betalningsanmärkning.

Läs mer om betalningsanmärkningar på Datainspektionens webbplats här. 

Observera att riksdagen har beslutat att ersätta radio- och tv-avgiften med en allmän public service-avgift från och med den 1 januari 2019. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Varför har jag inte fått information om den nya skatten?

SVAR: Riksdagsbeslutet fattades så sent som den 14 november 2018. Alla hushåll i Sverige har fått ett informationsblad från Radiotjänst, som beskriver vad som sker.

Regering och riksdag har informerat löpande under processens gång. Radiotjänst har kontinuerligt uppdaterat information om den pågående processen på sin webbplats sedan utredningsförslaget lades fram hösten 2017. Även media har lyft detta.

Läs mer om bakgrunden till beslutet på regeringens hemsida.

Läs mer om den nya avgiften på Skatteverkets hemsida.

Varför ska det läggas på skatten?

SVAR: Regeringens och riksdagens avsikt med det nya systemet är att det ska vara rättvist, kostnadseffektivt och anpassat till nuvarande och framtida medielandskap. Den tidigare radio- och tv-avgiften var kopplad till innehav av en traditionell tv-apparat.

Jag har redan betalat en faktura som delvis avser en tid in i 2019, vad händer då?

SVAR: Eftersom radio- och tv-avgiften enligt tidigare lag skulle förskottsbetalas så har många redan betalat in för en period under 2019. Har man betalat för en period under 2019 så får man tillbaka den delen av avgiften.

Radiotjänst ser till att både avsluta avgiften och återbetala överskjutande belopp. Observera att utbetalningen kommer som en avi om du inte registrerade ditt konto i Swedbanks utbetalningstjänst innan den 6 januari. Avin kan du lösa in kostnadsfritt på ett Swedbank-/Sparbankenkontor. Även en del övriga banker har den möjligheten.

Obs! Tänk på att det konto som registrerats i utbetalningstjänsten måste tillhöra den person som står registrerad för radio- och tv-avgiften, detta gäller även om någon annan är fakturamottagare.

Vi har påbörjat återbetalningarna i januari och i slutet av mars ska alla hushåll fått sin utbetalning.