Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Läs mer om hur vi använder cookies.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Hitta svar på din fråga genom att välja sortera bland kategorierna nedan eller sök efter din fråga i sökfältet.

Jag tycker inte att jag ska betala radio- och tv-avgift, vad gör jag?

SVAR: Lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst ersattes den 1 januari 2019 vilket innebär att en allmän avgift i stället kommer att dras via skattsedeln. Den tidigare radio- och tv-avgiften avslutades därför automatiskt den 31 december 2018.

Om du trots detta vill begära omprövning av din tidgare radio- och tv-avgift, kan du ringa eller skriva till oss och berätta det. Radiotjänst utreder då ärendet och fattar ett beslut

Du måste betala radio- och tv-avgiften medan du väntar på beslutet (enligt 15 § Lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst). Om du inte betalar skickas skulden till Kronofogden.

Din begäran om omprövning ska ha kommit in till Radiotjänst inom fyra veckor efter det att radio- och tv-avgiften skulle ha betalts. Kommer din begäran för sent, ändrar vi bara beslutet om det är uppenbart fel. 

Riksdagen har beslutat att ersätta radio- och tv-avgiften med en allmän public service-avgift från och med den 1 januari 2019.