Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Läs mer om hur vi använder cookies.

Jag tycker inte att jag ska betala radio- och tv-avgift, vad gör jag?

Lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst ersattes den 1 januari 2019 vilket innebär att en allmän avgift i stället kommer att dras via skattsedeln. Den tidigare radio- och tv-avgiften avslutades därför automatiskt den 31 december 2018.

Om du trots detta vill begära omprövning av din tidgare radio- och tv-avgift, kan du ringa eller skriva till oss och berätta det. Radiotjänst utreder då ärendet och fattar ett beslut

Du måste betala radio- och tv-avgiften medan du väntar på beslutet (enligt 15 § Lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst). Om du inte betalar skickas skulden till Kronofogden.

Din begäran om omprövning ska ha kommit in till Radiotjänst inom fyra veckor efter det att radio- och tv-avgiften skulle ha betalts. Kommer din begäran för sent, ändrar vi bara beslutet om det är uppenbart fel. 

Riksdagen har beslutat att ersätta radio- och tv-avgiften med en allmän public service-avgift från och med den 1 januari 2019.