Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Läs mer om hur vi använder cookies.

Ska jag betala egen avgift vid flytt till särskilt boende?

Flyttar du till en vårdinrättning för att få stadigvarande vård och vårdinrättningen betalar radio- och tv-avgift, behöver du inte betala en egen avgift. Personer med eget boende till exempel i servicehus, ska betala egen radio- och tv-avgift.

Om du tar med dig egen tv till boendet kan du vända dig till vår kundservice för att ta reda på om du ska fortsätta betala egen avgift. Då du kontaktar kundservice ska du uppge namn och adress för det särskilda boendet.