Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Läs mer om hur vi använder cookies.

Om Radiotjänst

Radiotjänst är ett dotterbolag till public service-bolagen SVT, Sveriges Radio och UR. Vi ser till att bolagen får de ekonomiska resurser som behövs för att skapa oberoende radio och tv som intresserar och berikar, oavsett ålder, utbildning eller var man bor.

Vi har administrerat radio- och tv-avgiften sedan 1988 då vi fick uppdraget från riksdagen. Vi är cirka 240 medarbetare på huvudkontoret i Kiruna samt 60 avgiftskontrollanter runt om i landet. Vår vd heter Carl-Gustav Johansson.

Vårt uppdrag

Vi har i uppdrag från riksdagen att på ett kompetent och effektivt sätt administrera den lagstadgade radio- och tv-avgiften. Vi har även ansvar för förvaltningen av rundradiomedlen på rundradiokontot. Förvaltningsansvaret innebär bland annat redovisning av rundradiorörelsens intäkts- och kostnadsutveckling.

Vår vision

Vår vision är att alla vill vara med och bidra till radio och tv som är fri från politisk och kommersiell påverkan.

Medelstilldelning

Radio- och tv-avgiften sätts in på Rundradiokontot hos Riksgälden. Därifrån fördelas sedan pengarna till programföretagen SVT, Sveriges Radio och UR. Det är riksdagen som beslutar om fördelningen till de olika programföretagen och det är programföretagen som beslutar om hur mycket pengar som ska gå till Radiotjänsts verksamhet. År 2017 fick Radiotjänst 136 miljoner kronor.