Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Läs mer om hur vi använder cookies.

Ägare och styrelse

Radiotjänst ägs av SVT, Sveriges Radio och UR. SVT äger 61%, Sveriges radio 34% och UR äger 5%. Programbolagen ägs i sin tur av en förvaltningsstiftelse (förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB). Förvaltningsstiftelsen är moderbolag i en public service-koncern och har till uppgift att främja programföretagens självständighet.

Radiotjänsts styrelse

Det är styrelsen som är ytterst ansvarig för Radiotjänsts verksamhet. Enligt bolagsordningen utses styrelsen enligt följande:

 • SVT utser styrelseordförande, en ordinarie ledamot samt en suppleant
 • Sveriges Radio utser två ordinarie ledamöter och en suppleant
 • UR utser en ordinarie ledamot och en suppleant

Styrelsemedlemmar 

 • Hanna Stjärne, vd Sveriges Television AB, ordförande
 • Cilla Benkö, vd Sveriges Radio AB, ordinarie ledamot 
 • Sofia Wadensjö Karén, vd Sveriges Utbildningsradio AB, ordinarie ledamot
 • Mats Wikström, konsult, ordinarie ledamot
 • Anna Strömblad, kommunikationsdirektör, Landstinget i Kalmar, ordinarie ledamot
 • Carl-Gustav Johansson, vd Radiotjänst i Kiruna AB, ordinarie ledamot
 • Carina D Männikkö, handläggare Radiotjänst i Kiruna AB, ordinarie ledamot, arbetstagarrepresentant 
 • Per Bergkrantz, tf vd Sveriges Utbildningsradio AB, ordinarie ledamot 
 • Jimmy Ahlstrand, strategichef Sveriges Television AB, suppleant
 • Anders Lundbeck, ekonomidirektör Sveriges Radio AB, suppleant
 • Madeleine Sidmalm, kommunikatör Radiotjänst i Kiruna AB, suppleant, arbetstagarrepresentant
 • Elin Bertilsdotter Karlsson, handläggare Radiotjänst i Kiruna AB, suppleant, arbetstagarrepresentant

 • Anita Svensson, Radiotjänst i Kiruna AB, styrelsens sekreterare